Zamjena i popravak stakla

Vjetrobransko staklo ima sigurnosnu ulogu zaštite putnika u vozilu od raznih vremenskih uvjeta, te prevencije i smanjenje ozljeda u slučaju nesreće.

Oštećenje vjetrobranskog stakla može umanjiti vidljivost te tako onemogućiti vozača da pravovremeno reagira. Osim toga, neka oštećenja mogu od vrlo sitnih pukotina i udaraca prerasti u velika oštećenja čija se brzina nastanka te samim time o stupanj ugroze vozača i putnika ne mogu sa sigurnošću predvidjeti. Upravo zato je iznimno važno redovno provjeravati vjetrobranska stakla te ih pravovremeno zamijeniti ili popraviti.

Vjetrobranska stakla treba redovno čistiti s odgovarajućim sredstvima kako bi se osigurala dobra vidljivost. Pogrešno je stakla čistiti sa sredstvima koja nisu namijenjena za njih, a koja ih s dugotrajnom uporabom mogu oštetiti. Osim toga, ako stakla vašeg vozila imaju folije, neadekvatna sredstva za čišćenje mogu značajno oštetiti i njih.

Stakla uvijek provjerite iznutra i izvana, obraćajući pažnju na postojanje pukotina ili krhotina. Kad provjeravate vjetrobransko staklo, provjerite i da li postoje bilo kakva oštećenja okolnih dijelova vozila koja mogu utjecati na integritet stakla.

Kad treba popraviti staklo?

Da li će neko vjetrobransko staklo biti popravljeno ili zamijenjeno ovisi o vrsti njegova oštećenja. Sitnije pukotine i krhotine danas se mogu popraviti sa suvremenim materijalima uz pomoć naprednih postupaka. Važna je i lokacija oštećenja. Npr. popravak oštećenja koja se nalaze ispred vozača može uzrokovati smanjenu vidljivost i jasnoću pogleda. Ili, oštećenja koja se proteže od ruba vjetrobranskog stakla mogu se brzo proširiti radi čega popravak takvih oštećenja nije ni praktičan ni isplativ. U većini slučajeva, popravak vjetrobranskog stakla vrši se pomoću primjene polimerne smole na oštećeno područje.

Zamjena vjetrobranskog stakla

Zamjenu vjetrobranskog stakla, koja se vrši u slučaju većih oštećenja ili npr. prometnih nesreća, treba prepustiti kvalificiranim stručnjacima u auto servisima opremljenim adekvatnom opremom i materijalima. Ni u kom slučaju nije preporučeno mijenjati vjetrobransko staklo po sistemu ‘uradi sam’.
Kad se zamjena vjetrobranskog stakla vrši radi prometne nesreće, provjerite sa svojom osiguravajućom kućom da li je postupak pokriven vašom policom osiguranja.